Leerplicht, verzuim en verlof

Leerplicht                                                                                                               De Volledige leerplicht begint op de 1e schooldag van de maand waarop uw kind 5 jaar is geworden. Uw kind mag al naar school wanneer hij/zij 4 jaar is.

Verzuim                                                                                                                    U mag van de school verwachten dat er goed opgelet wordt of uw kind aanwezig is. De school moet onmiddellijk contact met u opnemen als men uw kind mist, bijv. als het spijbelt. Wanneer het verzuim vaker voorkomt, neemt de school contact op met de leerplichtambtenaar.

Verlof
Uw kind kan vrij krijgen voor een belangrijke gebeurtenis, zoals een bruiloft of begrafenis. Hiervoor moet u toestemming vragen aan de directeur en een verlofformulier invullen. De beslissing over meer dan 10 dagen verlof ligt bij de leerplichtambtenaar. Heeft u werk waardoor u beslist niet op vakantie kunt tijdens de vastgestelde schoolvakanties? Dan kan uw kind, bij hoge uitzondering, 1 keer per jaar max. 10 dagen vrij krijgen buiten de schoolvakantie om.