Op onze school bieden wij een compleet pakket van voor- en naschoolse opvang aan. Deze opvang wordt verzorgd door Stichting Kinderopvang Op Kop. Voor meer informatie kunt u kijken op www.kinderopvangopkop.nl