De naam van onze school " School B " komt uit het verleden. In de 19e eeuw waren er in Steenwijk o.a. de Walschool

en de Armenschool. Onze school werd de Walschool genoemd, omdat deze op de oude stadswal was gebouwd.

De school stond toen aan de Kornputsingel.Om van deze benamingen verlost te worden, werden later de scholen aangeduid met letters. Zo ontstonden School A, School B en School C.

School A, aan de Stationsstraat, werd in 1967 opgeheven en het personeel ging over naar de Emmaschool.

School C aan de Onnastraat voldeed ook niet meer aan de eisen en zo ontstond de Wilhelminaschool. School B werd in 1921 gehuisvest aan de Noordersingel en behield de letter B in haar naam. De naam van onze school is in ieder geval uniek in Nederland.

Het oude gebouw van School B is karakteristiek. Sinds oktober 2010 hebben we een nieuwe school, waar we uitstekend kunnen werken volgens ons Daltonconcept.