KWTO

Onze school heeft deelgenomen aan de ”Op Kop studiedagen” gericht op het stimuleren van een onderzoekende houding bij leerkrachten in het kader van wetenschap & Techniek. In ons dagelijks les geven proberen we onze leerlingen een onderzoekende houding bij te brengen, door verdiepende vragen te stellen en leerlingen uit te nodigen om op onderzoek uit te gaan.

De 1e studie middag vond plaats op 28 oktober 2015. Na een inleiding van professor Symen van der Zee zijn we als team aan de slag gegaan met het ervaren van een onderzoekende houding, door de “golfbal challenge” aan te gaan. “Hoe houd je een golfbal die je laat vallen vanaf een halve meter hoogte, zo lang mogelijk in de lucht?” Diverse creatieve creaties werden ontwikkeld. Vervolgens vond de reflectie plaats gericht op de ervaringen van dit onderzoekend leren en hebben we onze kindbelofte geformuleerd.