Onze school is een Daltonschool voor openbaar onderwijs. Toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht afkomst, geloof of levensovertuiging. Onze school bereidt kinderen voor op een leven in een open en veelvormige samenleving. Zij kweekt begrip voor andere opvattingen, andere gedachten. Zij voedt op tot verdraagzaamheid en rescpect voor de mening van anderen.