André Lammers is de directeur a.i.

Emailadres: directie@schoolb.nl

Ilona van Leuveren is leerkracht van groep 3b op maandag en dinsdag. Zij is plaatsvervangend directeur op de woensdag/donderdag. Ook is zij bovenbouwcoördinator en rekencoördinator.

Emailadres: Ilona.Leuveren@stichtingopkop.nl

Miriam Kist is intern begeleider op woensdag en donderdag.  Emailadres: Miriam.Kist@stichtingopkop.nl

Wijke Zoer is leerkracht van groep 1/2a. Zij werkt op maandag, dinsdag en vrijdag. Emailadres: Wijke.Zoer@stichtingopkop.nl

Yaël Hensbergen is leerkracht van groep 1/2a. Zij werkt op woensdag en donderdag. Emailadres: Yael.Hensbergen@stichtingopkop.nl

Ingrid Adema is leerkracht van groep 1/2b op maandag t/m vrijdag.

Emailadres: Ingrid.Adema@stichtingopkop.nl

Pascalle Bollema is leerkracht van groep 1/2 C op maandag t/m vrijdag.

Emailadres: Pascalle.Bollema@stichtingopkop.nl

Bertha Groen, groepsleerkracht groep 1/2d op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Emailadres: Bertha.Groen@stichtingopkop.nl

Annet Markenstein is leerkracht van groep 3a op maandag en dinsdag. Op woensdag is ze de leerkracht van groep 1/2d. 

Emailadres: Annet.Markenstein@stichtingopkop.nl

Annie Oostenbrink is leerkracht van groep 3a op woensdag t/m vrijdag. Emailadres: Annie.Oostenbrink@stichtingopkop.nl

Véronique Klappe is leerkracht van groep 3b op de woensdag t/m vrijdag.

Emailadres: Veronique.Klappe@stichtingopkop.nl

 

 

Peter Hassing  leerkracht groep 4 op maandag t/m donderdag. Emailadres: Peter.Hassing@stichtingopkop.nl

Nancy Hoekstra werkt op vrijdag in groep 4. Op woensdag is zij Opleidingscoördinator voor de stagiaires van de Katholieke Pabo Zwolle. Emailadres: Nancy.Hoekstra@stichtingopkop.nl

Afra Roner, groepsleerkracht groep 5 op maandag t/m donderdag. 

Emailadres: Afra.Roner@stichtingopkop.nl

Wolter de Lange is de leerkracht van groep 5/6 op maandag t/m woensdag. Hij is ICT-coördinator op vrijdag.

Emailadres: Wolter.deLange@stichtingopkop.nl

Geranda van Raalten is een WPO-student. Zij werkt op donderdag en vrijdag in groep 5/6.

Emailadres: Geranda.vanRaalten@stichtingopkop.nl

Gerrie Apperloo is leerkracht van groep 6/7 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Emailadres: Gerrie.Apperloo@stichtingopkop.nl

Judith Hup is leerkracht van groep 8 op donderdag en vrijdag. Op woensdag staat zij voor groep 6/7.

Emailadres: Judith.Hup@stichtingopkop.nl

Emiel Slot is leerkracht van groep 8 op maandag t/m donderdag en op vrijdag van groep 5.

Emailadres: Emiel.Slot@stichtingopkop.nl

Danny Vermeulen, vakleerkracht bewegingsonderwijs op dinsdag. Emailadres: Danny.Vermeulen@stichtingopkop.nl

Anke Dijkstra, leerkracht HVO, Humanistisch Vormings Onderwijs. Geeft les aan groep 6,7,8

Mijn naam is Anke Dijkstra en sinds een aantal jaren geef ik op School B in de groepen 6, 7 en 8 lessen Humanistisch vormingsonderwijs, afgekort tot HVO. Ik doe dit heel graag, ook omdat ik merk dat de kinderen er veel plezier aan beleven. Toch is het handig eens wat meer te vertellen over de inhoud van de les. Want waar gaat het in de HVO-les nu eigenlijk over? Tijdens de lessen wordt er samen gepraat, getekend, toneel gespeeld en spelletjes gedaan. De kinderen kunnen ervaringen delen die plezierig, spannend, verdrietig of vervelend zijn. Dit betekent dat kinderen in de HVO-les hun eigen ervaringen en ideeën onderzoeken en dat er ruimte is om dit in alle openheid en veiligheid te doen. Ze worden aangemoedigd om te vertellen over wat ze voelen, denken, willen en doen. Zo leren de kinderen om zelf keuzes te maken, verantwoordelijkheid te nemen voor wat ze zeggen en doen en daarbij rekening te houden met de ander. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen, worden de lesthema’s afgeleid van datgene wat de kinderen bezig houdt. Voorbeelden zijn vriendschap, dieren, arm/rijk, familie, kinderrechten.

Ook heb ik vorig jaar samen met juf Nancy (nu groep 2a) de kinderen les gegeven in onderlinge hand/rugmassages. Deze lessen zijn geïnspireerd op de onderwijspraktijk in Zweden waar dit tot de dagelijkse lesroutine behoord. Door onderlinge massage ontstaat meer rust en socialer gedrag in de groep. Ook leren kinderen hierdoor op natuurlijke wijze met eigen grenzen en die van anderen om te gaan. De kinderen waren zeer enthousiast en er zijn al vele handmassages aan ouders en andere familieleden gegeven!

Door al deze verschillende werkvormen maken de kinderen spelenderwijs kennis met uitgangspunten als: gevoel voor rechtvaardigheid, verdraagzaamheid en verbondenheid met je medemens.

Ik hoop zo wat meer duidelijkheid te hebben gegeven over de inhoud van de HVO-lessen. Op het prikbord op school (zichtbaar buiten door het grote raam) zal regelmatig een poster hangen met een uitgangspunt waarover les gegeven wordt. Nu is dat:  

Verbondenheid:

 Jij en ik, wij horen erbij.

Samen leven is jezelf kunnen zijn

en om anderen denken.