Beste ouders,

Welkom op de website van School B voor Daltononderwijs.Ouders spelen een belangrijke rol bij activiteiten. Veel activiteiten kunnen alleen plaatsvinden met hulp van ouders. Zonder de hulp van ouders kan een school niet goed functioneren. De leerkrachten of de Ouderraad vragen regelmatig ouders om aan een activiteit mee te werken, bijv. bij de lessen techniek, handvaardigheid en allerlei festiviteiten (schoolreizen, vieringen, avondvierdaagse, hoofdluiscontrole, versiering van de school enz.). Veel ouders geven daar gehoor aan waardoor er op SchoolB veel leuke en leerzame activiteiten plaatsvinden.