Samenstelling ouderraad 2015-2016

Bernald Ploeger ( voorzitter)
bernald@ziggo.nl

Ilse Brugmans ( penningmeester)
ilse.brugmans@live.nl

Debby Cornelissen
debby.bohle@planet.nl

Berrit v/d Velde-Oenema

contactpersonen team:

Nancy Hoekstra

Gera Wilbrink

Hermance van Manen