Samenstelling ouderraad 2017-2018

Bernald Ploeger ( voorzitter)
bernald@ziggo.nl

Debby Cornelissen( penningmeester)
debby.bohle@planet.nl

Berrit v/d Velde-Oenema

contactpersonen team:

Annie Oostenbrink